X

Per accedir al tot el contingut has d'estar registrat

VULL REGISTRAR-ME

Destacat

CRE@CTIVE:Innovació per aportar creativitat per activar sectors tradicionals a l’àrea mediterrània.

14 de desembre de 2020

El projecte té com a objectiu impulsar la CREATIVITAT com a aspecte clau per incrementar les oportunitats econòmiques de les PIMES dels sectors tradicionals (tèxtil, calçat i cuir) mitjançant la creació de vincles entre aquests sectors i les indústries creatives (artesania, disseny, cultura, etc. .). Com a resultat, la innovació creativa actualitzarà els productes de les empreses tèxtils, de caçat i cuir i millorarà el seu posicionament, fent-los més competitius en els mercats globals.

Títol del projecte: Innovació per aportar creativitat per activar sectors tradicionals a l’àrea mediterrània.

Acrònim: CRE@CTIVE

Consorci:

AITEX – ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (ES) – Líder del Projecte.  

ARCA Consortium (IT) 

Municipality of Prato (IT) 

Monastir El Fejja Competitivness Pole (TU) 

Leaders Organization (PA) 

Higher Council for Innovation and Excellence (PA) 

Confederation of Egyptian European Business Associations (EG) 

MODACC-Cluster Català de la Moda (ES) 

Valencian Institute of Business Competitiveness (ES) 

The Higher Council for Science and Technology/ International Cooperation Department (JO) 

Federation of Egyptian Chambers of Commerce - Alexandria Chamber (EG)

 

Descripció del projecte

El projecte té com a objectiu impulsar la CREATIVITAT com a aspecte clau per incrementar les oportunitats econòmiques de les PIMES dels sectors tradicionals (tèxtil, calçat i cuir) mitjançant la creació de vincles entre aquests sectors i les indústries creatives (artesania, disseny, cultura, etc. .). Com a resultat, la innovació creativa actualitzarà els productes de les empreses tèxtils, de caçat i cuir i millorarà el seu posicionament, fent-los més competitius en els mercats globals.

 

Resultats esperats

  • Participació de 48 empreses en esdeveniments comercials transfronterers
  • Creació de 6 models de negoci que afavoriran noves i innovadores idees, models i serveis de negoci
  • Creació de 16 noves solucions comercials
  • Desenvolupament d'1 model de governança per enfortir els sectors tradicionals i donar suport empresarial innovador a les empreses i la posada en marxa per competir millor en els mercats
  • Organització de 6 seminaris d'intercanvi de cooperació per a funcionaris, autoritats públiques i agents econòmics
  • Creació de 6 observatoris regionals constituïts com una iniciativa oberta, cooperativa i de diàleg per millorar i establir polítiques i programes de finançament de la innovació

 

Presupost: 3.2 M€ (finançat per la UE a través del programa ENI CBC MED al 90% - 2,9M€)

Durada: 30 mess 

Expedient: B_A.1.2_0022 -CRE@CTIVE

“Aquest document ha estat elaborat amb l'ajuda financera de la Unió Europea en el marc del Programa ENI CBC. El contingut d'aquest document és responsabilitat exclusiva i en cap cas pot considerar-se que reflecteix la posició de la Unió Europea o les estructures de gestió del Programa”

 

 

ANUNCI PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN AUDITOR

Descripció: Contractació d’un auditor extern (controlador de primer nivel), pel projecte ENI CBC MED CRE@CTIVE.

Programa: ENI CBC MED

Títol del projecte: Innovació per aportar creativitat per activar sectors tradicionals a l’àrea mediterrània.

Acrònim: CRE@CTIVE

Codi del projecte: B_A.1.2_0022

Termini d’execució: 03/11/2020 – 05/05/2023

Pressupost total del projecte: 3,2M€

Número d’auditories a realizar: 4

Idioma de redacció dels informes: Anglès

És requisit indispensable estar inscrit al Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Per a més informació i presentació d’ofertes: lmorcillo@modacc.cat

ANUNCI PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN AUDITOR